RU RU EN EN CZ CZ
Hlavní stránka / Informace / Pobyt v České republice

Pobyt v České republice

Od začátku roku 2011 přebírá ministerstvo vnitra od cizinecké policie odbavení dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. V praxi to znamená, že otázkami spojenými s vyřízením vašeho pobytu v České republice se budou zabývat jiné subjekty. Kromě toho se systém transformuje na upevnění jednotlivých částí státním orgánům odpovědným za vydávání povolení k pobytu cizinců.

Prosíme, obraťte se na oddělení pro pobyt cizinců, pokud:

 • žádáte o prodloužení dlouhodobého víza (žádost o vydání uvedeného víza se nadále podává v konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky),
 • požádáte o povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení jeho funkčního období,
 • požádáte o povolení k trvalému pobytu,
 • požádáte o potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky (pro občany Evropské unie),
 • získáte pobytovou kartu rodinného příslušníka nebo občana Evropské unie,
 • chcete informovato změně místa pobytu na území České republiky, pokud máte v úmyslu zůstat na novém místě déle než 30 dní,
 • žádáte o potvrzení pobytu (pokud jste ubytovaní v České republice na základě dlouhodobého víza, dlouhodobého nebo trvalého pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka a jste dočasně v České republice).

Cizinecká policie je zodpovědná za tyto otázky:

 • zkontroluje, zda máte sídlo v České republice v zákonné lhůtě,
 • potvrzuje krátkodobý pobyt nebo vydává doklad o legálním pobytu na území České republiky (například pro manželství),
 • prodlužuje pobyt na území České republiky na základě krátkodobých víz,
 • kontroluje splnění zákona, abyste zůstali v České republice.

Významné změny v zákoně o pobytu cizinců

Právní předpisy, které určují podmínky příchodu cizinců na území České republiky a jejich pobyt upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých dalších zákonů. Poslední novelizace provedla několik změn, z nichž nejdůležitější jsou následující:

Od května 2011 budou státní příslušníci třetích zemí (nevztahuje se na rodinné příslušníky občanů EU) muset mít vydané povolení k pobytu s biometrickými údaji. V tomto ohledu jste povinni dostavit se k odpovídajícímu odboru ministerstva vnitra pro odběr biometrických údajů (zobrazení obličeje a otisky prstů). Pokud jste již v České republice a podáte žádost o povolení k pobytu, obdržíte předvolání z ministerstva vnitra. Pak vám bude nabídnuto, že obdržíte certifikát. Pokud nedostanete povolení k dlouhodobého pobytu, bude registrační proces ukončen. Jestliže neobdržíte potvrzení o povolení k trvalému pobytu, může být uložena pokuta. Vydané certifikáty zůstávají v platnosti až do uplynutí této akce, a pak mají být nahrazeny biometrickou identifikací.

 • Nové podmínky pro podávání žádostí.

Pro účely podávání žádostí o povolení k pobytu (dlouhodobému a trvalému) se musíte osobně dostavit na příslušný odbor ministerstva vnitra.

 • Nové požadavky na doklady potvrzující bydliště.

V případě, že žádost o povolení k pobytu byla podána, musíte přiložit doklad o pobytu a dále jeden z níže uvedených dokumentů:

◦     potvrzení, že žadatel je vlastníkem bytu nebo domu,

◦     potvrzení, že žadatel má právo užívat byt nebo dům,

◦     úředně ověřené potvrzení domu či bytu vlastníka nebo pronajímatele, že souhlasí s ustanovením bydliště žadatele.

 • Změna pobytu pro obchodní účely.

Změna pobytu se uvádí v příslušné kolonce „podnikání“ a může nastat pouze v případě, pokud cizinec pobývá na území České republiky po dobu nejméně 2 roky. Tyto podmínky se vztahují na všechny,  kteří mají v úmyslu podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které chtějí podnikat jako členové obchodních společností nebo družstev. Podle nových pravidel pro žádosti o udělení nebo rozšíření činnosti musí být použit:

◦     doklad potvrzující, že měsíční příjem žadatele je roven úhrnu částky životního minima a nákladů na ubytování,

◦     doklad žadatele do příslušného rejstříku, seznamu nebo seznamu účetnictví (například v obchodním rejstříku),

◦     v případě, že žadatel je soběstačná osoba, tak potvrzení vydané příslušnými orgány, absence daňových dluhů a nedoplatků sociálnímu zabezpečení,

◦     v případě, že žadatel podniká jako člen obchodní společnosti nebo družstva, tak podá potvrzení o absenci společnosti / družstva daňové nedoplatky a nedoplatky sociálního zabezpečení,

◦     na žádost členů MUP musí být předloženy dokumenty dokládající výši daně z příjmu.

 • Nové požadavky na dokumentaci zdravotního pojištění pro cizince.

V případě, že žadatel požaduje povolení na území České republiky delší než 90 dní, pak je nutné, aby zdravotní pojištění krylo celou dobu pobytu v zahraničí - mělo by krýt náklady spojené s poskytováním základní i neodkladné péče. Limit pojistného plnění musí být alespoň 60 000 eur. Spolu s dokladem o zdravotním pojištění po dobu pobytu v zahraničí žadatel předloží úředně ověřený překlad smlouvy o pojištění a všeobecné pojistné podmínky v češtině. Na žádost musí rovněž předložit doklad o zaplacení pojištění na celou dobu svého pobytu v České republice. V případě, že žadatel již pobývá na území České republiky a chce podat žádost o prodloužení dlouhodobého víza nebo si vyřídit dlouhodobý pobyt na území, pak musí mít dokument potvrzující zdravotní pojištění uzavřené na dobu pobytu na území České republiky. Na toto pojištění by se měla vztahovat celá škála zdravotních služeb, které mohou být uzavřeny pouze s pojišťovnou, co má právo poskytovat pojištění v České republice.

Srážky na sociální a zdravotní pojištění (v Kč):

Mzda        Sociální pojištění    Zdravotní pojištění   Daně Doplatek (čistá daň zaměstnance) Firemní náklady
5 500 1 733 743 0 4 557 7 033
8 000 2 520 1 080 0 7 120 10 720
9 000 2 835 1 215 0 8 010 12 060
10 000 3 150 1 350 40 8 860 13 400
11 000 3 465 1 485 250 9 540 14 740
12 000 3 780 1 620 445 10 235 16 080
13 000 4 095 1 755 655 10 915 17 420
15 000 4 725 2 025 1 045 12 305 20 100
18 000 5 670 2 430 1 660 14 360 24 120
20 000 6 300 2 700 2 050 15 750 26 800

Výše uvedené informace mají pouze orientační charakter - přesný text zákona najdete na webu www.mvcr.cz/cizinci.

Proces posuzování žádostí o dlouhodobá víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, který začal před nabytím právní moci novely cizineckého zákona, bude dokončen v souladu s právními předpisy platnými v době podání žádosti.

VISACZ s.r.o.

Prague-1, New Town,
Vodichkova str., 791/41,
110 00, office 312-313

⇨ Our office location

Tel: +420 777 96 2222
Tel: +420 777 96 4444
Tel: +420 777 96 5555
Tel: +420 224 15 2760
Email:   info@visacz.ru

 

Novinky

Aktuální kurzy měn

20,61 CZK
25,39 CZK
0,37 CZK

New Offers

Pronájem kanceláře Praha 6

Nabízím k pronájmu kancelářské prostory o...

Prodej bytu 2+kk na nábřeží

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej moderního,...

Prodej rodinného domu Praha-východ

Mukařov - Srbín, okres Praha-východ Prodej rodinného...