RU RU EN EN CZ CZ
Hlavní stránka / Informace / Biometrie v České republice

Biometrie v České republice

Od května 2011 se v České republice začaly vydávat doklady prokazující povolení k pobytu v zemi. Tyto certifikáty obsahují biometrické údaje - fotografie držitele a otisky prstů, které jsou zachyceny pomocí speciálního technického vybavení.

Podmínky povinného shromažďování a poskytování biometrických údajů:

 • vy žádáte o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu;
 • žádáte o „zelenou“ nebo „modrou“ kartu;
 • přijedete na území České republiky na základě dlouhodobého víza a chcete získat povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu;
 • žádáte o prodloužení víza, které potvrzuje, že máte povolení k pobytu v zemi;
 • žádáte o vydání potvrzení, že máte právo k pobytu, místo stejného certifikátu, který byl ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený;
 • žádáte o nový doklad prokazující existenci povolení k pobytu, protože skončilo jeho funkční období, nebo uplynula platnost licence;
 • žádáte o nový doklad prokazující existenci povolení k pobytu, v důsledku změn v údajů v něm uvedených;

Biometrické údaje stanovuje úřad ministerstva vnitra, který je vybaven speciální technikou. Ve stejné kanceláři, ve které byly zachyceny biometrické údaje, obdržíte dokument potvrzující existenci povolení k pobytu.

Odpovědnost při převzetí písemnosti s biometrickými údaji:

 1. Dostavit osobně do kanceláře ministerstva a případě dlouhodobého víza za účelem získání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území České republiky.
 2. Předložit biometrické údaje. Zajistit svůj podpis k dalšímu digitálnímu zpracování.
 3. Nejpozději do 60 dnů od předložení biometrických údajů je nutné dostavit se na ministerstvo pro dokumenty.

1Pokud jste uvedli své telefonní číslo, budete vyzváni telefonicky, v jiném případě písemně.

Jestliže si nevyzvednete vyhotovené dokumenty ve stanoveném termínu, může vám být uložena pokuta až do 10 000 Kč.

Certifikáty, které byly vydány před květnem 2011, zůstávají v platnosti až do svého vypršení. Po uplynutí této licence bude dokument nahrazen takovým, který obsahuje biometrické údaje.

Pokud změníte některý z údajů, který ovlivní biometrické údaje, jste povinen ohlásit změny ministerstvu do tří pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

V případě změny bydliště je nutné změnu nahlásit:

 • do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala, pokud změna bydliště bude trvat déle než 30 dní;
 • až za 30 pracovních dnů, pokud změna bydliště bude trvat déle než 180 dní.
   

Vzor

Биометрическое удостоверениеОбразец биометрических данных

Správní poplatky při registraci biometrické identifikace:

 1. Vydání oprávněného dokladu k pobytu nebo prodloužení – 2 500 Kč (pro děti do 15 let: 1 000 Kč).
 2. Změny v dokumentu - 1000 Kč.
 3. Opětovné vystavení dokumentu, který byl ztracený nebo poškozený – 4 000 eur (pro děti do 15 let: 2 500 Kč).

Nejčastější dotazy týkající se biometrických prvků:

Mohu odmítnout poskytnutí biometrické informace?
Můžete tak učinit, protože biometrické informace jsou povinné pro všechny státní příslušníky třetích zemí (s výjimkou rodinných příslušníků občanů Evropské unie), kterým, vzhledem k řešení dlouhodobého nebo trvalého pobytu, je vydán doklad potvrzující existenci práva pobytu (§103 bod C).

Nejsou biometrické údaje v některých případech k dispozici?
Pokud není možné zachytit otisky prstů, například z důvodů anatomických a fyziologických změn, nebo u lékařského a fyzického poranění prstů, vydává se dokument potvrzující existenci práva pobytu, který obsahuje biometrické údaje pouze ze zobrazení obličeje (§117A).

Jaká jsou pravidla týkající se dětí?
U dětí do 6 let se biometrické údaje snímají z obličeje.

Dříve se vydával dokument potvrzující, že máte povolení k pobytu v zemi, neobsahoval ale biometrické údaje. Musí se žádat o nové povolení k pobytu?
Váš původní dokument, který potvrzuje právo pobytu, zůstává v platnosti po dobu, která je vyznačena. Biometrická identifikace se provede na základě:

 • prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (žádost o takové prodloužení musíte podat nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti povolení);
 • obnovy dokumentu, který potvrzuje existenci povolení k trvalému pobytu (žádost o takové prodloužení musíte podat ve lhůtě 90 dnů před vypršením licence);
 • potřeby vydávat nový dokument potvrzující existenci povolení k pobytu (například v důsledku změn některé z informací obsažených ve stejném certifikátu).

K čemu dochází při získání biometrické informace?
Komplexní biometrické informace se zpracovávají v souvislosti s vydáním dokladu o existenci povolení k pobytu. Jsou uloženy v paměťovém médiu, které potvrzuje povolení k pobytu a zároveň registrovány v informačním systému. Ten obsahuje údaje o cizincích. Proces ukládání informací se řídí pravidly ochrany osobních údajů. Tyto údaje jsou zničeny do 60 dnů po uplynutí platnosti dokladu, prokazujícího existenci povolení k pobytu (§160, odstavec 7).

Mohu kontrolovat funkčnost nosiče dat?
Máte právo obrátit se na ministerstvo s žádostí o ověření funkčnosti nosiče dat. Pokud se prokáže, že nosič nefunguje z důvodů bez vaší viny, vzniká vám nárok na bezplatné vydání nového dokladu, který osvědčuje existenci práva pobytu (§117A).

Využití biometrických údajů

Tento návod je určen pro cizince a stanovuje podmínky pro použití osvědčení o povolení k pobytu. Obsahuje údaje o nosičích s biometrickými údaji, jakož i podmínky pro další zpracování biometrických údajů.

Podali jste žádost o dlouhodobý nebo trvalý pobyt, prohlášení o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu nebo žádost o prodloužení osvědčení, když už máte povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Vzhledem k tomu, že jste dokončili zákonné podmínky pro povolení k pobytu nebo obnovení pobytu, bude vám přidělen identifikační doklad, který obsahuje informace o nosiče s biometrickými údaji.

Pro vydání osvědčení budou zachyceny biometrické údaje (obrazová data obličeje a otisků prstů). Údaje budou sloužit k ověření vaší identity. Vystaví se certifikát a s pomocí digitálních technologií bude zachycen i váš podpis.

Certifikát je oficiální dokument a potvrzuje údaje, například pro totožnost cizince, který je jeho vlastníkem, včetně kontroly jednoznačného a jedinečného vztah mezi identitou a tímto cizincem. Za tímto účelem, během pobytu na území České republiky, může potvrdit identitu, i když cizinec nemůže podat důkaz, nebo je-li paměťové médium ve své identitě nefunkční.

Spolu s biometrickými údaji si zkontrolujte i další informace – například jméno a příjmení, svá ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, a adresu registrace pobytu v České republice, osobní identity a další skutečnosti, které se týkají pobytu v České republice. Po obdržení vydaného osvědčení budete muset opět zkontrolovat správnost a úplnost informací uvedených v certifikátu. Máte také právo na ověření funkčnosti nosiče dat.

Nosič je nutné chránit proti poškození, zneužití, ztrátě i neoprávněné manipulaci. Bude vám předáno potvrzení obsahující nosič s čipem, který je citlivým elektronickým zařízením. Proto je důležité chránit svou identitu, a to především proti extrémnímu zatížení.

Je výslovně zakázáno:

 • použití certifikátů k jinému účelu než k potvrzení totožnosti osoby,
 • vystavování nadměrným teplotám pod -10 stupňů nebo nad 50 stupňů, nosič by měl být uchováván v teplotě kolem 21 stupňů a v relativní vlhkosti 50 %,
 • dopad nadměrného mechanického namáhání, jako je nadměrné ohýbání nebo zasahování ostrými předměty, nadměrné mechanické zatížení,
 • polévání kapalinami nebo vystavení korozivním plynům, jakož i další zacházení, které může oslabit strukturu certifikátu, ponechat na ní stopy nebo vést k poškození elektronické části dokumentu (čipu),
 • působení chemických látek (např. změkčovadla), vlhkosti, potu,
 • dlouhodobé vystavení intenzivnímu slunečnímu záření nebo světlu,
 • elektrostatický výboj, silné elektromagnetické pole nebo mikrovlnné záření,
 • vystavení neustálému ohýbání, například při nošení v kapse,
 • připojení zařízení nebo systémů, pro které není nosič určen.

Pro vydání nového certifikátu z důvodu změny údajů, které obsahuje, bude účtován administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč. Za výměnu poškozeného, zničeného, ztraceného nebo ukradeného osvědčení, činí poplatek 4 000 Kč. Pro děti do 15 let je v takových případech stanovena nižší správní poplatek ve výši 2 500 Kč.

 

Adresa:

Praha-1, Nové Město,
Vodičkova, 791/41,
110 00, kancelář 312-313
 

Telefony:

+420 777 96 2222
+420 777 96 4444
+420 777 96 5555
+420 224 15 2760
+420 224 15 2050 (fax)

E-mail:

info@visacz.ru

 

Novinky

Aktuální kurzy měn

21,50 CZK
25,00 CZK
0,35 CZK
spacer

New Offers

Pronájem kanceláře Praha 6

Pronájem kanceláře Praha 6
Nabízím k pronájmu kancelářské prostory o velikosti 127 m2 v přizemi arealu Hvezda, Praha 6,...

Prodej bytu 2+kk na nábřeží

Prodej bytu 2+kk na nábřeží
Naše společnost Vám zprostředkuje prodej moderního, designového, luxusní zcela zařízený bytu...

Prodej rodinného domu Praha-východ

Prodej rodinného domu Praha-východ
Mukařov - Srbín, okres Praha-východ Prodej rodinného domu v obci Mukařov u Říčan. Celková plocha...