RU RU EN EN CZ CZ
Hlavní stránka / Imigrace do Česka / Zamítnutí prodloužení víza do České republiky

Zamítnutí prodloužení víza do České republiky

Zamítnutí víza, které obdržíte telefonicky nebo e-mailem, není oficiální. Platný je pouze dopis s logem Ministerstva vnitra České republiky, který bude doručen do vaší poštovní schránky a který obsahuje dva originální listy v českém jazyce a s uvedením všech informací. Takový dopis opravdu může vést k oficiálnímu zamítnutí (viz vzorový dopis).V dopise v souladu se zákonem od 1. ledna 2011 s výjimkou výše uvedených důvodů pro odmítnutí víza, bude uvedeno, že odvolání je možné podat pouze ve lhůtě 15 kalendářních dnů od obdržení oficiálního dopisu. Odvolání je právní dokument, který musí být v přísném souladu se všemi pravidly. Mělo by být sepsáno dle vzoru a neobsahovat pouze prostý text. V souladu s ustanoveními imigračního zákona České republiky máte právo na odvolání a přezkoumání dokumentů.

Naše společnost sleduje změny v harmonogramech a podmínkách pro vydávání povolení k pobytu a může vám tak poskytnout aktuální a přesné informace, které zaručí úspěch vašeho odvolání. Protože Česká republika v posledních letech výrazně zpřísnila politiku v oblasti zahraničních přistěhovalců, každý je vystaven riziku zamítnutí prodloužení víza. A to bez ohledu na to, jak dodáte všechny potřebné dokumenty. Například u podnikatelského víza je dnes pravděpodobnost neúspěchu velmi vysoká. Neznamená to však, že se nedá nic změnit.Naše společnost má bohaté zkušenosti v oblasti odvolávání proti rozhodnutí o zamítnutí víza. Můžeme vám pomoci. Nezapomeňte však jednat rychle, protože od převzetí dopisu vám běží patnáctidenní lhůta. Kromě toho znění opravného prostředku musí být podáno v českém jazyce a v souhlasu s pravidly českého práva. Proto vyžaduje účast kvalifikovaného právníka, který umí plynule česky. Ten za vás na základě plné moci a vašeho jména může podat odvolání. Kasační opravný prostředek se podává pouze Ministerstvu vnitra České republiky, konkrétně na konzulátu České republiky ve vašem městě (což nezaručuje odeslání dokumentu v rámci zákonných 15 dnů.

Odvolání by mělo obsahovat pouze informace o vás (o žadateli) a dále informace o nesouladu dle vašeho názoru. Při přezkoumání rozhodnutí nemohou být použity skutečnosti, které nebyly prezentovány na českém konzulátu. Tyto informace nelze měnit. Podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky musí příslušné orgány podat žadateli vyrozumění do 60 dnů od obdržení žádosti.

Proces odvolání pro odmítnutí prodloužení víza

 1. Ihned po obdržení oficiálního dopisu se zamítnutím nás kontaktujte a pošlete nám e-mailem na info@visacz.ru naskenované kopie dokumentů, které jste obdrželi od ministerstva vnitra. V dopise bude stanoveno přesné datum a způsob přijetí oznámení (doporučený dopis, e-mail, soukromá recepce na konzulátu).
 2. Náš právník provede analýzu dopisu a okamžitě vás informuje, abyste podali odvolání. V některých případech, pokud je prokázáno jasné porušení podmínek, odvolání nemá smysl. Po provedení platby je do 3 až 5 dnů advokátem vystaveno prohlášení v českém jazyce, které je zaměřeno na dokumenty nutné k získání víza, pohovory a podmínky.
 3. Jakmile je odvolání vyřízené, pošleme vám ho do vaší e-mailové schránky a naši manažeři vám po telefonu nebo přes Skype poradí, jak správně podepsat a odeslat přihlášku do České republiky. Nebo nám ji můžete odeslat po podpisu spolu s notářsky ověřenou plnou mocí od našeho právníka, který pak sám zašle žádost vaším jménem.
 4. Ministerstvo vnitra České republiky vám musí zaslat vyrozumění o novém přezkoumání dokumentů, a to do 60 dnů od obdržení žádosti. Při pozitivním výsledku posouzení žádosti byste se měli dostavit na konzulát pro získání dlouhodobého víza. Po zavolání na konzulát České republiky ve vašem městě obdržíte tuto informaci telefonicky.


Naše služby v oblasti odvolání (pro 1 osobu):

 • přístup k právníkovi a komunikace s ním,
 • přezkoumání a zpracování vaší žádosti o povolení k pobytu,
 • příprava a zasílání plné moci na vašeho jméno právníkem příslušným orgánům České republiky,
 • přeložení plné moci do českého jazyka,
 • vyhotovení a odeslání žádosti na Ministerstvo vnitra České republiky k novému projednání.

V naší praxi přibližně polovina odvolání má pozitivní výsledek.

Pokud jste si jisti, že jste veškeré dokumenty připravili správně (v případě, že dopis ze dne odmítnutí nebude s touto skutečností v rozporu) a nedopustily jste se žádné chyby v českém jazyce, je velmi pravděpodobné, že výsledek vašeho odvolání bude pozitivní.

Důvody pro odmítnutí prodloužení víza - problémy se získáváním víz do České republiky

Seznam nejčastějších příčin neúspěchu při žádostech o povolení k pobytu, hlavní problémy při získávání víz do České republiky, stejně jako úřední jazyk v dopise ze dne odmítnutí, se za poslední roky nezměnily. Můžete si je přečíst v české i ruské verzi zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v § 56 – Důvody pro neudělení dlouhodobého víza.


Neoficiální překlad z těchto důvodů:

 1. Cizinec, který žádá o prodloužení víza, se na žádost ministerstva vnitra nezúčastní pohovoru, nedodá žádné doklady k ověření informací obsažených v žádosti o dlouhodobé vízum, nebo po rozhovoru a analýze podkladů nelze tyto informace ověřit.
 2. Cizinec poskytne nepravdivé údaje v žádosti o dlouhodobé vízum.
 3. Cizinec má záznam v evidenci nežádoucích osob.
 4. Ministerstvo vnitra má k dispozici informace, že veškeré náklady bude hradit Česká republika.
 5. Cizinec předložil nepravdivé nebo pozměněné doklady či dokumenty s informacemi.
 6. Cizinec k žádosti o udělení víza k pobytu na 90 dní za účelem zaměstnání má pouze referenční číslo žádosti a pracovní povolení. Regionální pobočka Úřadu práce České republiky ale žádné takové oprávnění nevydala.
 7. Nastaly skutečnosti uvedené v § 9 odst. 1 a), b), g), h), i) a j).
 8. Byly předloženy důkazy, že cizinec na konci doby pobytu na základě dlouhodobého víza neopustí území nebo dlouhodobé vízum má v úmyslu použít pro jiné účely, než je uvedeno v žádosti o dlouhodobé vízum účely.
 9. Při žádosti o dlouhodobé vízum cizinec nepředložil doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu na území, který navíc splňují podmínky uvedené v § 180 odst. 4).
 10. Pobyt cizince na území není v zájmu České republiky, nebo je stanovena jiná vážná překážka pro pobyt cizince na území.
 11. Cizinec nezaplatí pokutu nebo náklady, které vzniknou v souvislosti s kroky prováděnými dle tohoto zákona.

Vzorek oficiálního dopisu ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti o udělení víza

 

Adresa:

Praha-1, Nové Město,
Vodičkova, 791/41,
110 00, kancelář 312-313
 

Telefony:

+420 777 96 2222
+420 777 96 4444
+420 777 96 5555
+420 224 15 2760
+420 224 15 2050 (fax)

E-mail:

info@visacz.ru

 

Novinky

Aktuální kurzy měn

22,00 CZK
25,80 CZK
0,36 CZK
spacer

New Offers

Pronájem kanceláře Praha 6

Pronájem kanceláře Praha 6
Nabízím k pronájmu kancelářské prostory o velikosti 127 m2 v přizemi arealu Hvezda, Praha 6,...

Prodej rodinného domu Praha-východ

Prodej rodinného domu Praha-východ
Mukařov - Srbín, okres Praha-východ Prodej rodinného domu v obci Mukařov u Říčan. Celková plocha...