RU RU EN EN CZ CZ
Hlavní stránka / Imigrace do Česka / Schengenská multivíza v Českou republiku

Schengenská multivíza v Českou republiku

Po vstupu České republiky do schengenského prostoru 31. prosince 2007 se vízový režim v této zemi řídí kodexem. Schengenské krátkodobé vízum umožňuje pobyt na území České republiky, jakož i v jiné z 27 zemí EU pro období do 90 dnů. Rozhodnutí o udělení tohoto typu víza je pořízeno diplomatickou misí České republiky ve vaší zemi.

Důvody pro schengenské vízum:

 • cestovní ruch nebo lékařské ošetření,
 • pozvání od české partnera (obchodní či podnikatelské vízum),
 • kultura nebo sport,
 • studium nebo vědecký výzkum,
 • práce,
 • návštěva u příbuzných nebo přátel (na základě pozvání do České republiky někým z nich),
 • vlastnictví nemovitostí,
 • návštěva rodiče, který má povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky,
 • členství v rodině občanů EU,
 • účast v právnické osobě.

Jakékoli krátkodobé vízum v Schengenu se řídí pravidlem 90/180, jehož podstatou je, že celková doba pobytu v České republice nebo v jiném členském státě EU nesmí být delší než 90 dní za dobu 180 dní celkem. Tato podmínka se nevztahuje na občany, kteří mají právo na bezvízový vstup do České republiky. Ve výjimečných případech může být doba pobytu prodloužena. Získání formalizovaného českého národního víza s omezenou územní platností je možné pouze v případech závažných osobních okolností nebo z důvodu zásahu vyšší moci (nemoc, neschopnost opustit zemi, manželství).

Dokumenty pro krátkodobé pobyty

 • Pro přítomnost v ČR a v dalších zemích EU je nutný platný cestovní pas, který přesahuje platnost víza alespoň o 3 měsíce a který nebyl vydán dříve než před 10 lety.
 • Potvrzení účelu cesty (rezervace, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, pozvání hosta schválené Policií České republiky, pozvání ze strany obchodních partnerů, oddací list atd.).
 • Doklad o finanční podpoře po celou dobu pobytu na území České republiky (nejlépe již při podání žádosti o udělení víza).
 • Dostupnost dokumentů potvrzujících ubytování v České republice, nebo dodatečné prostředky k pobytu.
 • Zdravotní pojištění v akreditované zdravotní pojišťovně (minimální částka, na kterou musí být žadatel pojištěn, je 30 nebo 50 000 eur).
 • Konzulární poplatek (registrační postup je zdarma pouze pro rodiny občanů EU).

Platnost všech dokumentů (kromě cestovního pasu) nesmí překročit 180 dnů. Pokud je to možné, jsou položky krátkodobého víza rozděleny na jednodenní, dvoudenní a násobné.

Multivíza

Platnost tohoto víza závisí na počtu zamýšlených vstupů. Je důležité nezaměňovat skutečné trvání a načasování možného pobytu na území ČR. Vyberte si zemi a aplikujte pravidlo 90/180 s ohledem, že maximální doba krátkodobého víza činí 5 let. Tato doba vás opravňuje k neomezenému počtu překročení české hranice.

Udělování víz pro více vstupů se řídí článkem 24 vízového kodexu. To hlavní pro podání žádosti o multivízum v ČR je následující:

1. Zdůvodnění potřebnosti a významu pobytu v České republice. Možné příčiny:

 • oficiální obchod, podnikání,
 • příbuzenství a rodinné vazby s osobami s trvalým pobytem v EU,
 • výzkum, vzdělávání, sportovní aktivity a podílení se na mezinárodních soutěžích,
 • diplomatické a politické aktivity, časté schůzky s představiteli České republiky a zemí Evropské unie,
 • neziskové činnosti, činnosti související s uměním, workshopy, konference atd.
 • dostupnost nemovitostí v České republice,
 • nutnost vstupu do České republiky při mezinárodní dopravě (jako řidič).

2. Důkaz o záměrech, spolehlivosti a integritě:

 • dostupnost dříve používané schengenských víz a jejich neporušení,
 • doklad o sociálním postavení nebo ekonomické situaci v zemi původu,
 • důkaz o úmyslu opustit území České republiky a členských států EU, řídící se zákonem a vízovým obdobím.

Při multivízu je nutné dodat kopie všech předchozích víz. Pokud nebudete moci získat schengenské multivízum, je dobré, když je účel cesty dnes stejný jako účel cesty v minulosti, na základě kterého budete žádat o více vstupů.

Podmínky a způsob podání žádosti o udělení schengenského víza

 • Žádosti o schengenské vízum budou přijímány pouze za osobní účasti žadatele.
 • Veškeré činnosti spojené s podáním žádosti o vízum (předložení dokumentů, vydávání pasů, služebních pasů pro lepení VISA CZ), je žadatel bez výjimky povinen provést osobně.
 • Žádosti zaslané poštou, faxem, e-mailem nebo doručené na velvyslanectví jiným způsobem, nebudou akceptovány.
 • Všechny formy jsou vyplněny úplně a pouze v latince. Dotazníky vyplněné neúplně nebo cyrilicí nebudou akceptovány.
 • Všechny průvodní dokumenty musí být vystaveny na jméno uvedené v cestovním pasu žadatele. To platí především pro pozvánky (víza do 90 dnů).
 • V případě neshody, chyby nebo nesrovnalosti v prohlášeních připojených dokumenty, nebude žádost přijata.
 • Poplatek za vízum bude účtován při předložení dokumentů.
 

Adresa:

Praha-1, Nové Město,
Vodičkova, 791/41,
110 00, kancelář 312-313
 

Telefony:

+420 777 96 2222
+420 777 96 4444
+420 777 96 5555
+420 224 15 2760
+420 224 15 2050 (fax)

E-mail:

info@visacz.ru

 

Novinky

Aktuální kurzy měn

22,00 CZK
25,80 CZK
0,36 CZK
spacer

New Offers

Pronájem kanceláře Praha 6

Pronájem kanceláře Praha 6
Nabízím k pronájmu kancelářské prostory o velikosti 127 m2 v přizemi arealu Hvezda, Praha 6,...

Prodej rodinného domu Praha-východ

Prodej rodinného domu Praha-východ
Mukařov - Srbín, okres Praha-východ Prodej rodinného domu v obci Mukařov u Říčan. Celková plocha...