RU RU EN EN CZ CZ
Hlavní stránka / Imigrace do Česka / Trvalý pobyt na území České republiky

Trvalý pobyt na území České republiky

Chcete-li získat trvalý pobyt na území České republiky, můžete tak učinit jedním ze dvou způsobů:

a. Cizinec může požádat o trvalý pobyt v ČR bez předchozího získání povolení k pobytu, je-li:

 • manželem nebo manželkou občana České republiky (po dvou letech získá povolení k pobytu),
 • rodičem nezletilého občana České republiky,
 • jeden z jeho rodičů starší než 70 let a zároveň občan České republiky,
 • menší dítě občana České republiky,
 • dospělé dítě občana České republiky ve věku nad 70 let,
 • nezletilým dítětem cizince s trvalým pobytem na území České republiky,
 • osobou, u které se pobyt v České republice shoduje s politickými zájmy státu.

b. Cizinec může získat trvalý pobyt, když předtím po dobu 5 let měl povolení k pobytu.
K tomu musí složit jednoduchou zkoušku v českém jazyce (úroveň A1) a připravit podklady k trvalému pobytu (VISACZ provede přípravu všech požadovaných dokladů).

Všechny ostatní široce publikované metody k získání trvalého pobytu na území České republiky jsou nejen neefektivní, ale také nelegální.

Výhody trvalého pobytu na území České republiky:

 • Cizinec má právo být zaměstnán za stejných podmínek jako státní příslušníci České republiky, to znamená bez povolení od úřadu práce,
 • Cizinec má nárok na důchod a na další sociální dávky na stejné úrovni jako občan České republiky,
 • Děti cizince po dobu studia (do věku 26 let) obdrží bezplatnou zdravotní péči,
 • Po 5 letech trvalého pobytu může cizinec požádat o české občanství.

Trvalý pobyt z humanitárních důvodů

Chcete-li získat trvalý pobyt na území České republiky z humanitárních důvodů, musíte k žádosti předložit tyto dokumenty:

 • dvě fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
 • cestovní pas,
 • doklad potvrzující účel pobytu,
 • doklad o zajištění ubytování.

Naše firma nabízí komplexní právní podporu při shromažďování a předkládání dokumentů pro získání trvalého pobytu na území České republiky. Takže pokud se nakonec rozhodnete jít  do České republiky, přestěhovat se sem ze svého domova nebo přesídlit svůj podnik, budete muset získat povolení k pobytu. Mnoho lidí, kteří žijí do ČR na základě dvouletého víza (to si vždy prodlouží o další 2 roky), se obrací na naši společnost a žádá o pomoc při získání trvalého pobytu na území ČR. V podstatě můžete v zemi zůstat na základě dvouletého víza, ale za předpokladu jeho včasného prodloužení. Jestliže jste se rozhodli začít podnikat na území ČR, založit zde rodinu a mít nárok na veškerou státní podporu, doporučujeme vám usilovat o získání trvalého pobytu.

Prosíme, kontaktujte VISACZ při žádosti o trvalý pobyt na území ČR. Garantujeme stoprocentní úspěšnost při schválení vaší žádosti.

Informace pro cizince s trvalým pobytem na území České republiky

Bydlení

Chcete-li koupit majetek v ČR, platí pro vás stejné zákony jako pro další občany České republiky. V ČR existuje několik druhů nemovitostí k bydlení:

 • vlastní domy,
 • družstevní bydlení,
 • nájemné,
 • některé další formy bydlení (například ubytovny).

Chcete-li si koupit dům, můžete použít vlastní prostředky, hypotéku na bydlení nebo využít možnost stavebního spoření.

Povinnosti cizince ve vztahu k policii a ministerstvu vnitra

 • Je nutné nahlásit změnu bydliště na ministerstvu vnitra do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud následující období pobytu bude více než 180 dnů,
 • Jste povinni oznámit ministerstvu změny týkající se vašeho jména, rodinného stavu a dalších údajů uvedených v tomto dokumentu, nebo potvrzení o povolení k pobytu či ztráty pasu,
 • Při ztrátě pasu se musíte hlásit na policii pro cizince,
 • Je třeba obrátit na policii pro cizince při povolení k trvalému pobytu (nebo při udělení víza k pobytu nad 90 dnů) či do 60 dnů ode dne narození dítěte.

Osvědčení pro trvalý pobyt

 • Může být ve formě samolepek na cestovní pas nebo na občanský průkaz v podobě s biometrickými údaji,
 • Má platnost 10 let (u dětí do 15 let se vystavuje na 5 let),
 • Osvědčení by mělo být prodlouženo na 90 dní před jeho uplynutím.

Práce a podnikání

Pro podnikatele:

 • Můžete začít podnikat se stejnými právy jako občané České republiky. Může podnikat jako fyzická osoba nebo právnická osoba,
 • Máte právo vykonávat podnikatelskou činnost dle zákona,
 • Po vyřízení podnikatelského oprávnění musíte vyřídit registraci na finančním úřadě, na správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny.

U pracovníků (zaměstnanců):

 • Na trhu práce máte stejná práva a povinnosti jako další občané České republiky. V ČR můžete pracovat bez pracovního povolení,
 • Vzniká vám nárok na mzdu a zaměstnavatel vám tak bude platit za vaši práci. V ČR je zákonem stanovená minimální mzda, kterou zaměstnavatel nemůže snížit,
 • Vaše práva a povinnosti by měly být upřesněny v notářsky ověřené pracovní smlouvě.

Pokud nechcete provozovat podnikatelskou činnost a ani se nevěnujete na plný úvazek studiu, jste nezaměstnaní a měli byste úřad práce požádat o zprostředkování zaměstnání.

Sociální zabezpečení a důchody

Práva

Ve stáří, invaliditě, když ovdovíte nebo osiříte, vzniká vám nárok na odpovídající důchod. O podmínkách, výši či způsobu výplaty se informujte na kterékoliv regionální správě sociálního zabezpečení. Suma, kterou zaplatíte na sociální zabezpečení, obvykle zahrnuje:

 • částku na důchodové pojištění,
 • příspěvek na zaměstnávání veřejné služby,
 • zdravotní pojištění.

Povinnosti

Pokud jste zaměstnaní, máte povinnost platit pojištění na sociální zabezpečení. Když jste nezaměstnaní, jsou vám tyto povinnosti automaticky odebrány. V ČR se vyplácejí tyto důchody:

 • starobní,
 • invalidní,
 • vdovský / vdovecký,
 • sirotčí.

Přiznání a výplatu důchodu provede Česká správa sociálního zabezpečení v Praze na základě vaší žádosti.

Sociální normy a sociální služby

Práva

 • Máte právo požádat o dávky sociálního zabezpečení,
 • Máte právo využívat sociální služby.

Povinnosti

 • Je nutné dodržovat pokyny a požadavky sociálních pracovníků,
 • Pokud se nacházíte v situaci, která je pod kontrolou sociálního zabezpečení, musíte nejprve požádat o sociální dávky.

Zdravotní pojištění

Práva

 • Můžete si vybrat zdravotní pojištění,
 • Máte právo zvolit si ošetřujícího lékaře a zdravotnické zařízení.

Povinnosti

 • Je nutné platit pojištění,
 • Musíte mít platné zdravotní pojištění,
 • Musíte zaplatit poplatek za návštěvu u lékaře, za klinické vyšetření nebo poplatek za získání léků,
 • Platit musíte také lékařskou prohlídku před podpisem pracovní smlouvy,
 • Léky, které vám byly předepsány, mohou být hrazené pojišťovnou zcela nebo zčásti, ale také se může stát, že budete muset úhradu celé částky provést sami.

VISACZ s.r.o.

Prague-1, New Town,
Vodichkova str., 791/41,
110 00, office 312-313

⇨ Our office location

Tel: +420 777 96 2222
Tel: +420 777 96 4444
Tel: +420 777 96 5555
Tel: +420 224 15 2760
Email:   info@visacz.ru

 

Novinky

Aktuální kurzy měn

20,61 CZK
25,39 CZK
0,37 CZK

New Offers

Pronájem kanceláře Praha 6

Nabízím k pronájmu kancelářské prostory o...

Prodej bytu 2+kk na nábřeží

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej moderního,...

Prodej rodinného domu Praha-východ

Mukařov - Srbín, okres Praha-východ Prodej rodinného...