RU RU EN EN CZ CZ
Hlavní stránka / Imigrace do Česka / Povolení k pobytu

Povolení k pobytu

Imigrace a pobyty cizinců na území České republiky upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (česká a ruská verze zákona). Zákon také upravuje povolení k pobytu, tedy dlouhodobé vízum typu D / VC pro více než 90 dnů.
Ode dne 1. ledna 2012 pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza jste povinni kontrolovat informace na webu www.visapoint.eu.

Existuje několik legitimní důvodů pro získání povolení k pobytu.

Účast v právnické osobě (podnikatelské vízum)

Máte právo obdržet dlouhodobé vízum do České republiky, pokud máte vyřízené živnostenské oprávnění a registrovanou firmu, kde jste jejím ředitelem (v souladu s advokátní kanceláří může být několik ředitelů). V ČR se v poslední době zpřísnily podmínky pro získání povolení k pobytu. Ještě před pár lety bylo možné žádat o povolení k pobytu na základě podnikání ihned po zápisu společnosti do obchodního rejstříku, nebo když jste se zapsali jako soukromý podnikatel.

Nyní Česká republika přijala a aktivně praktikuje systém pro vydávání povolení k pobytu, se kterým se můžete dlouhodobě setkat i s dalšími zeměmi eurozóny. Toto schéma předpokládá existenci a vývoj podnikání v ČR. Předpokládá, že v počáteční fázi bude žadatel využívat krátkodobá víza do 90 dní každých 6 měsíců. Proto vám nedoporučujeme požádat o dlouhodobé vízum dříve než po několika měsících aktivity ve společnosti.

Potřebné doklady:

 • fotokopie první a druhé strany pasu s fotografií a podpisem (platný cestovní pas - ne na kratší dobu než 18 měsíců),
 • fotokopie pasu stránek s schengenskými vízy (vyznačeno na vstupu a výstupu),
 • fotokopie rodného listu, notářsky ověřená nebo původní (uveďte jméno matky za svobodna),
 • osvědčení o dobrém chování z místa bydliště,
 • adresa bydliště a poštovní směrovací číslo,
 • pozice a místo výkonu práce, obchodní adresy, poštovní směrovací číslo,
 • pokud se jste vdaná/ženatý, tak uveďte jméno a rodné příjmení vaší manželky nebo jméno a příjmení vašeho manžela, včetně data a místa narození,
 • pokud máte děti, bude potřebovat rovněž jejich jména a data narození,
 • oprávnění jako soukromý podnikatel,
 • plná moc pro otevření bankovního účtu,
 • plná moc k získání právního formuláře (zašleme vám ho e-mailem).

Žádost o obchodní vízum se podává na konzulátu a vízum je vydáno za 60 až 120 dní.

Konzulární poplatek činí 120 eur nebo 3 000 Kč.

Soukromé podnikání

Jedním z nejčastějších způsobů, jak imigrovat do České republiky, je získat povolení k působení jako individuální podnikatel. Základem pro dlouhodobé vízum je udělení oprávnění na jednotlivé obchodní činnosti. Po prodloužení víza je nutné prodloužit oprávnění. Registrace je nutná v obchodním rejstříku České republiky. Nevýhodou tohoto typu víza jsou poměrně vysoké implicitní daně, které je podnikatel povinen bezodkladně zaplatit po příjezdu do země bez ohledu na to, zda je či není, tato činnost vykonávána. Je nutné uhradit také vysoké náklady na zdravotní pojištění, které se počítá na základě věku podnikatele a musí být zaplaceno minimálně na 6 měsíců předem.

Potřebné doklady:

 • fotokopie první a druhé strany pasu s fotografií a podpisem (platný cestovní pas - ne na kratší dobu než 18 měsíců),
 • fotokopie pasu stránek s schengenskými vízy (vyznačeno na vstupu a výstupu),
 • fotokopie rodného listu, notářsky ověřená nebo původní (uveďte jméno matky za svobodna),
 • osvědčení o dobrém chování z místa bydliště,
 • adresa bydliště a poštovní směrovací číslo,
 • pozice a místo výkonu práce, obchodní adresa, poštovní směrovací číslo,
 • pokud se jste vdaná/ženatý, tak uveďte jméno a rodné příjmení vaší manželky nebo jméno a příjmení vašeho manžela, včetně data a místa narození,
 • pokud máte děti, bude potřebovat rovněž jejich jména a data narození,
 • oprávnění jako soukromý podnikatel,
 • plná moc pro otevření bankovního účtu,
 • plná moc k získání právního formuláře (zašleme vám ho e-mailem).

Žádost o obchodní vízum se podává na konzulátu a vízum je vydáno za 60 až 120 dní.

Konzulární poplatek činí 120 eur nebo 3 000 Kč.

Vzdělání (studentské vízum)

Pokud jste se přihlásili ke studiu na české vzdělávací instituci registrované Ministerstvem školství České republiky, vzniká vám nárok na studentské vízum. Absolvování kurzů na školách, které nejsou akreditované Ministerstvem školství České republiky, není základem pro udělení dlouhodobého studentského víza.

Požadované dokumenty (pro studenty starší 18 let):

 • dotazník (vyplníte na pohovoru na českém konzulátu),
 • 4 fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
 • potvrzení o školení,
 • osvědčení o dobrém chování ve společnosti,
 • rodný list (originál nebo ověřenou kopii),
 • sjednané zdravotní pojištění (krytí ve výši alespoň 30 000 eur),
 • výpis z banky o dostupnosti finančních prostředků na účtu (v hodnotě alespoň 5 000 eur).

O studentské vízum se žádá na konzulátu se obvykle je vydáno za 60 až 90 dnů.

Konzulární poplatek činí 120 eur (nebo 3 000 Kč).

Zaměstnanecké karty - nový druh povolení k pobytu

Zaměstnanecká karta se vydává na základě pracovního povolení, vystaveného pracovním centrem v České republice.

Potřebné doklady:

 • vyplněná žádost,
 • fotokopie pasu,
 • doklad potvrzující účel příjezdu do země (pracovní povolení),
 • dohoda o pracovní smlouvě / práce (v některých případech se může jednat o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - obě strany se zavazují uzavřít smlouvu o zaměstnání/pracovní smlouvu),
 • kvalifikace (diplom),
 • výpis z rejstříku trestů v zemi bydliště,
 • doklad prokazující pobyt na území České republiky,
 • Tři fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na konzulátu a je obvykle vystavena do 60 dní.

Konzulární poplatek činí 120 eur (nebo 3 000 Kč).

Sloučení rodiny

Společnost VISACZ zajišťuje potřebné dokumenty pro získání povolení k pobytu na základě sloučení rodiny. Chcete-li požádat o tento typ víza, je to možné v souladu se zákonem „o sloučení rodiny“, platném v ČR a v celé EU. Pravděpodobnost získání víza je téměř stoprocentní.

Povolení k pobytu v České republice za účelem sloučení rodiny se vydává pro:

 • děti do 18 let, pokud jeden z rodičů již má povolení k pobytu (trvalý pobyt, občanství), nebo požádá o povolení k pobytu na území České republiky;
 • rodiče se zdravotním postižením nebo pro rodiče starší věku 65 let, když některé z dětí již má povolení k pobytu (trvalý pobyt, občanství), nebo požádá o povolení k pobytu;
 • jednoho z manželů, pokud ten druhý již má povolení k pobytu (trvalý pobyt, státní občanství), nebo požádá o povolení k pobytu.

Potřebné doklady:

 • fotokopie první a druhé strany pasu s fotografií a podpisem (platný cestovní pas - ne na kratší dobu než 18 měsíců)
 • fotokopie pasu stránek s fotografií a podpisem a kopii stránky s vízem a povolení k pobytu na osobu, s níž se setkání koná, již žijící na území České republiky,
 • fotokopie pasů stránek s fotkou a podpisem osoby, s níž se setkání koná, dosud žijící na území České republiky (společné předložení na konzulát na roční vízum),
 • originální oddací list nebo notářsky ověřená fotokopie,
 • originální rodný list nebo ověřená kopie (rodné jméno matky),
 • výpis z banky kvůli dostupnosti finančních prostředků na účet osoby, se kterou probíhá sloučení (v hodnotě nejméně 5 000 eur),
 • osvědčení o dobrém chování z místa bydliště,
 • plná moc pro osvědčení o dobrém chování,
 • adresa bydliště, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo,
 • pozice, místo výkonu práce, pracovní adresa, poštovní směrovací číslo, telefonní spojení do práce.

Dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny má tyto charakteristiky:

 • Při udělování víza je zde spojitost se slučovanou osobou. V případě neobnovení nebo zrušení příbuzenského vztahu, není automaticky prodlouženo vízum a vede to ke zrušení víza pro sloučení rodiny.
 • Schopnost pracovat v České republice bez pracovního povolení.
 • Neschopnost změnit účel pobytu v prvních dvou letech od udělení tohoto víza.

Žádosti o udělení víza pro sloučení rodiny se na konzulátu řeší v průběhu 120 dnů.

Konzulární poplatek činí 160 eur (nebo 4 000 Kč).


VISACZ je firma zabývající se registrací všech těchto typů dlouhodobých víz úspěšně po dobu více než 8 let. Je třeba mít na paměti, že po skončení platnosti povolení k pobytu, musí být vízum obnoveno. Po pěti letech trvání povolení k pobytu můžete požádat o trvalý pobyt a do budoucna o státní občanství České republiky.

VISACZ s.r.o.

Prague-1, New Town,
Vodichkova str., 791/41,
110 00, office 312-313

⇨ Our office location

Tel: +420 777 96 2222
Tel: +420 777 96 4444
Tel: +420 777 96 5555
Tel: +420 224 15 2760
Email:   info@visacz.ru

 

Novinky

Aktuální kurzy měn

20,61 CZK
25,39 CZK
0,37 CZK

New Offers

Pronájem kanceláře Praha 6

Nabízím k pronájmu kancelářské prostory o...

Prodej bytu 2+kk na nábřeží

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej moderního,...

Prodej rodinného domu Praha-východ

Mukařov - Srbín, okres Praha-východ Prodej rodinného...