RU RU EN EN CZ CZ
Hlavní stránka / Nemovitosti / Stavební a zemědělské pozemky

Stavební a zemědělské pozemky

Mnozí ekonomové tvrdí (a mají pravdu), že nákup pozemků v České republice je velmi výhodnou investicí, protože pozemky na rozdíl od staveb ztrácejí svou hodnotu jen velmi vzácně. Mnoho cizinců – Rakušané, Němci, Ukrajinci, Poláci, Rusové – zde skupují zemědělskou půdu, a to nejen pro její hodnotu v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, ale také s ohledem na možnosti, jak se tyto pozemky dají koupit. V sousedních zemích je koupě pozemku mnohem složitější.

Koupené pozemky na území ČR jsou často určené pro další prodej, pro výstavbu bytových domů, rodinných domů a dalších větších objektů (například i průmyslových továren). Velmi nízké ceny vyvolaly růst poptávky po pozemcích v Praze a na jejím předměstí. Malá města v okolí Prahy jsou skvělou volbou pro ty, kteří chtějí výhodnou koupí investovat své úspory v Čechách. Rizika spojená s pozemky jsou minimální – jestliže nebude vaše výstavba z jakéhokoliv důvodu zahájena, jako vlastník máte vždy možnost pozemek prodat či pronajmout.

Česká republika je jedna z mála zemí v Evropě, kde jsou cizinci schopni získat pozemky, včetně těch státních. Nejvyšší ceny dosahují více než 200 eur za metr čtvereční. Při bližším seznámení a prohlížení oblastí je jasné, co tuto cenu tvoří. Velkou roli zde hraje umístění plochy a dostupnost zeleně. Při nákupu pozemků v Praze se obytné plochy cení mnohem více. Zatím nezastavěné pozemky se v těchto místech stále zmenšují a jejich cena se tedy proto stále zvyšuje.

Jestliže si koupíte nebo budete chtít prodat pozemek v ČR, společnost VISACZ vám pomůže. Je dobré něco vědět i o dani z pozemků. Pozemek se stává předmětem daně v okamžiku zápisu do katastru nemovitostí jako orná půda, vinice, ovocný sad, chmelnice, louka, pastvina i v dalších specifických případech. Finanční úřad vám tak uloží daň, pokud pozemek používáte k ekonomické aktivitě. Jedná se třeba i o vodní plochy, pokud to jsou rybníky, kdy se ryby chovají na průmyslové bázi. Poplatníkem daně může být vlastník pozemku, nájemce nebo jeho uživatel. Ale existují zde i osvobození od daně. Jedná se zejména o pozemky, které jsou v rámci budov, a to i v případě, že se zde neplatí daň dědická.

Pozemky v ČR, které jsou osvobozené od daně:

 • chráněné lesy a lesy zvláštního určení,
 • chráněná území přírody a krajiny,
 • vodní plocha, s výjimkou plochy pro průmyslové rybníky,
 • oblasti, které neměly možnost využití,
 • pozemky ve vlastnictví sdružení občanů (bez použití obchodní činnosti),
 • hranice, lesní plantáže, zemědělské půdy, luka a pastviny,
 • zúčtování elektrického vedení a plynovodů,
 • pozemky v 1. zóně hygienické ochrany,
 • pozemky v 1. ochranném pásmu, národní parky a chráněné krajiny,
 • regenerované zemědělské plochy (po dobu 5 let ode dne regenerace) a lesní porosty (na 25 let).
   

I když se daň neplatí, majitelé pozemků mají povinnost podat daňové přiznání.

Výše vybrané daně od vlastníka pozemku závisí na oblasti, ve které se pozemek nachází, a také na jeho účelu. Daň závisí na metrech pozemku a vyjádří se v korunách (Kč). V prvním případě je orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, louka, pastvina, kde daňovým základem je hodnota pozemků v Praze, která byla zjištěna jako násobek průměrné ceny v oblasti, kde se pozemek nachází. U ostatních oblastí je specifická míra vynásobená oblastí, zatímco v případě budov se aplikuje stejný korekční faktor v závislosti na počtu lidí, kteří v tomto městě nebo v této oblasti žijí.

Novinky

Aktuální kurzy měn

24,81 CZK
26,53 CZK
0,41 CZK
spacer